Date

मङ्ल, असार ११, २०८१
Tue, June 25, 2024

हाम्रा प्रकाशनहरू

विगत सात वर्षदेखि अर्थको अर्थले विशेष संस्करणको पुस्तक प्रकाशनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यस पुस्तकमा मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, साथै विज्ञहरू र अर्थशास्त्रीहरूद्वारा योगदान गरिएका लेखहरू प्रदर्शन गरिएको छ। बजारमा प्रचलनमा रहेका विषयहरूलाई कभर गर्दै, प्रत्येक संस्करणले एक व्यापक सारांशमा आर्थिक वर्षको प्रतीक र प्रतिबिम्बको रूपमा कार्य गर्दछ।

प्रकाशन मिती
वैशाख २०८१

प्रकाशन मिती
वैशाख २०८०

प्रकाशन मिती
वैशाख २०७९

प्रकाशन मिती
वैशाख २०७८

प्रकाशन मिती
वैशाख २०७७