सन् २०१६ एक सेकेण्ड लामो हुने !

वाशिङ्टन डीसीका अमेरिकी नौसेना वेधशालाका मास्टर क्लाक फेसिलिटीमा समन्वित वैश्विक समय-युटीसीका अनुसार २३ बजेर ५९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा अतिरिक्त सेकेण्ड जोडिने छ ।

मानक समयका अनुसार एक जनवरीको बिहान ५ बजेर २९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा यो प्रभावी हुनेछ ।वाशिङ्टन डीसीका अमेरिकी नौसेना वेधशालाका मास्टर क्लाक फेसिलिटीमा समन्वित वैश्विक समय-युटीसीका अनुसार २३ बजेर ५९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा अतिरिक्त सेकेण्ड जोडिने छ ।

मानक समयका अनुसार एक जनवरीको बिहान ५ बजेर २९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा यो प्रभावी हुनेछ ।वाशिङ्टन डीसीका अमेरिकी नौसेना वेधशालाका मास्टर क्लाक फेसिलिटीमा समन्वित वैश्विक समय-युटीसीका अनुसार २३ बजेर ५९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा अतिरिक्त सेकेण्ड जोडिने छ ।

मानक समयका अनुसार एक जनवरीको बिहान ५ बजेर २९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा यो प्रभावी हुनेछ ।वाशिङ्टन डीसीका अमेरिकी नौसेना वेधशालाका मास्टर क्लाक फेसिलिटीमा समन्वित वैश्विक समय-युटीसीका अनुसार २३ बजेर ५९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा अतिरिक्त सेकेण्ड जोडिने छ ।

मानक समयका अनुसार एक जनवरीको बिहान ५ बजेर २९ मिनेट ५९ सेकेण्डमा यो प्रभावी हुनेछ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *