नागरिक लगानी कोषले थाल्यो मितव्ययीतता अभियान, बैठक भत्ता देखि अध्यक्षले पाउने इन्धनसम्म कटौती

काठमाडौं, २ फागुन । नागरिक लगानी कोषले कार्य संचालनमा मितव्ययीता अभियान सुरु गरेको छ । त्यस अन्तर्गत कोषको विद्यमान विभिन्न समिति÷उपसमितिको संख्याहरु घटाउनुका साथै भत्ता रकम समेत कटौती गरेको हो ।

यस भन्दा अघि कोषले संचालक समितिका सदस्य संयोजक÷सदस्य रहेका प्रत्येक समिति÷उपसमितिहरुमा सबै सदस्यलाई संचालक सरह भत्ता दिने गरेकोमा कोषका कर्मचारी सदस्यहरुको भत्ता प्रति व्यक्ति १ हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी गैर कार्यकारी संचालक तथा कोष बाहिरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सदस्य नरहेका समिति÷उपसमितिहरुको बैठक भत्ता नरहने व्यवस्था कोषले गरेको छ ।

यो सँगै कोषले खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन कोष संचालक समितिका अध्यक्षले पाउने इन्धन सुबिधामा प्रति महिना २ सय लिटरबाट कटौती गरी १ सय ७५ लिटर कायम गरेको छ ।

कोषको कार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि सेवाग्राहीको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने नीति लिएको पनि जनाइएको छ । सेवाग्राहीको समस्या समाधानको लागि हेल्प डेस्क, सोधपुछ कक्ष, सूचना कक्ष तथा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गरी प्राप्त गुनासो, सुझाव तथा जानकारीहरुलाई तत्काल समाधान गर्ने पहल सुरु गरेको छ ।

Shangrila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *