चालु पुँजीको अभावमा व्यवसाय विस्तार र लगानी बढाउने अवस्था नभएको व्यवसायीको गुनासो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *