विकास बैंक निजि क्षेत्रको ब्याजदर समस्या मिलेर समधान गरेका छौ – विश्वमोहन अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ओम डेभलप्मेन्ट बैक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *