सरकारले तोकेको शूल्कमा पीसीआर परिक्षण गर्न सकिँदैन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *