ग्लोबल आइएमई र्बैक १६ बर्षमा प्रबेश, अध्यक्ष्य ढकालसँग गरिएको कुराकानी केहि अशं:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *